Onze kerktoren Onze kerktoren
De toren van de Mozeskerk is gebouwd in 1877-1879 en is 100% eigendom van onze eigen protestantse gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk.

Veel kerktorens zijn eigendom van de burgelijke gemeente. Gemeentelijk eigendom van kerktorens stamt uit de periode waarin Napoleon aan de macht was in toenmalig Nederland. De torens waren van militair-strategisch belang (uitkijkpost), reden waarom ze eigendom werden van de overheid. Nadien zijn veel torens, soms na lange gerechtelijke procedures, teruggegaan naar de kerkelijke gemeenten maar een aantal zijn gemeentelijk eigendom gebleven. In principe waren, en blijven, alle torens die al bestonden voor 1 mei 1798 eigendom van de burgelijke gemeenten. Tenzij anders overeengekomen op plaatselijk niveau.Kosten voortvloeiend uit onderhoud en reparatie van onze kerktoren komen voor rekening van de eigen kerk. Uiteraard wordt gekeken of we in aanmerking kunnen komen voor subsidie, wat de uitgaven eventueel wat lager kan maken. Het spreekt voor zich dat de toenmalige kerkvoogdij heeft geprobeerd om de, voor de omgeving, "Beeldbepalende" kerktoren aan de gemeente Kapelle over te doen. De gemeente ging hier niet in mee. De gemeenteraad van Kapelle heeft in 1972 besloten wegens gebruik van de toren voor het uurwerk, de luidklokken en het uitsteken van de vlag een vergoeding toe te kennen. Tevens heeft de gemeente voor de verlichting van de wijzerplaten gezorgd.
terug