Ledenadministratie Ledenadministratie
Verhuizing, overlijden en wijziging burgerlijke staat komt via de Landelijke Registratie Protestantse kerk (LRP)  bij de betreffende kerkelijke gemeente(n) binnen. Bij ons ontvangen predikant, penningmeester en ledenadministratie deze mutaties via LRP. (dus geen geboorte!)

Geboorte
Met een geboortekaartje(*) geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen opnemen van uw kindje in de ledenadministratie van onze gemeente en de Protestantse Kerk in Nederland.
(*)Scriba geeft geboorte door aan predikant en ledenadministratie.

Overlijden
De uitvaartondernemer zal, indien dienst van de kerk gevraagd wordt, contact opnemen met coördinator uitvaartdiensten.

Uitschrijven 
Uitschrijven moet schriftelijk via een van de volgende methodes:

Zodra de ledenadministratie de wijziging heeft ontvangen zal dit worden doorgegeven (indien van toepassing) aan:
  • Pastorale team
  • Verjaardagfonds
  • Scriba
  • Penningmeester
  • Kerkbladen bezorging.
terug