Algemene informatie Algemene informatie
Organisatie van het pastoraat in onze gemeente voor gemeenteleden onder de 75 jaar verschilt met het bezoekwerk voor de 75 plus leden.

Pastoraat 75 plus:
Speciale “Ouderen-Ouderlingen” en “Ouderen-Wijkassistenten” werken volgens een “wijk-indeling”.
Een wijk heeft zijn eigen wijkassistent(en).

Pastoraat tot 75 jaar:
Ons "Pastoraal Kernteam" coördineert het bezoekwerk. Dit team bestaat uit de predikant, 3 ouderlingen en 1 diaken. Elke 6 weken komen zij bij elkaar en bespreken waar ziekte, rouw, zorgen of juist blijdschap en geluk in de gemeente is. Elke situatie wordt apart besproken, en gekeken wordt of bezoek namens de kerk gewenst zou kunnen zijn. Vanuit het pastorale kernteam wordt contact opgenomen met de pastoraal assistent.

Deze krijgt door waar hij/zij verwacht wordt een bezoekje te gaan brengen. Een terugkoppeling is steeds na elk bezoek aan het pastoraal kernteam.

We proberen op deze manier pastoraat van deze tijd aan te kunnen bieden, maar realiseren ons ook dat we de steun, oplettendheid, meedenken en reacties van ALLE gemeenteleden nodig hebben. Ziet u in uw omgeving situaties die aandacht vragen, meldt het op het speciale e-mailadres pastoraat@pknkapellebiezelinge.nl  of neem telefonisch contact op met de predikant of met een van de ouderlingen.
 
Schroom zeker niet dit mailadres te gebruiken!
Berichten die hier binnen komen worden gelezen door de predikant, ouderlingen Arja Harten, Nicolette Landegent en diaken Lizette de Jonge.
 
Laat u vooral horen, op welke manier dan ook, want als er geen berichten ons bereiken, dan is het erg lastig om wel mensen te bereiken. Samen mogen en moeten we werken aan een gemeente zoals God deze bedoeld heeft: omzien naar elkaar.
terug