Rooster Collecten Rooster Collecten
 

Collecterooster 2022
 
Titel Start datum Beschrijving
St. de Vrolijkheid 2-jan-22 Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, zijn we afhankelijk van particuliere donaties en giften. Met jouw steun kunnen jonge azc-bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen.
     
Edukans 9-jan-22 Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. 
     
PKN Ondersteuning gemeenten 16-jan-22  
     
PKN Missionair werk 23-jan-22  
     
PKN Jeugdwerk 30-jan-22  
     
Kerk in Actie Werelddiaconaat 6-feb-22  
     
Kerk in Actie Noodhulp februari 13-feb-22  
     
Leger des heils Goes 20-feb-22 Onze buurthuiskamers zijn van en door de buurt. Ontmoeting, omzien naar elkaar, goede gesprekken en samen optrekken. Een plek waar je thuiskomt en waar iedereen welkom is. Je hoort erbij. Je wordt gezien. Voel je thuis!
     
Kerk in Actie Werelddiaconaat 27-feb-22  
     
PKN Zending 6-mrt-22  
     
Voedselbank De Bevelanden 9-mrt-22 Op Noord- en Zuid-Beveland leven ongeveer 3900 huishoudens al langere tijd in armoede. Een deel van die gezinnen leeft onder de armoedegrens en is niet in staat rond te komen. Deze mensen wil de Voedselbank helpen door aan hen wekelijks een gratis voedselpakket te verstrekken. Dit pakket wordt tijdelijk uitgereikt en is bedoeld als aanvulling op de eigen boodschappen.

Voedselbank De Bevelanden werkt met ongeveer vijftig vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat het voedsel, dat gratis gedoneerd wordt, op zo eerlijk mogelijke manier verdeeld wordt en bij de juiste mensen terecht komt. Op deze manier draagt de voedselbank ook bij aan het terugdringen van voedselverspilling. Je kunt stellen, dat dit de hoofddoelstellingen zijn van de voedselbank: het bieden van voedselhulp aan de mensen die dat het allernodigst hebben en het voorkomen dat kwalitatief goede voeding wordt verspild.
     
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 13-mrt-22  
     
Kerk in Actie Werelddiaconaat 20-mrt-22  
     
PKN Missionair werk 27-mrt-22  
     
St. Oyamé 3-apr-22 Onyame zet zich in voor mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven. Doel is om hen mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden.

De organisatie bestaat uit Stichting Onyame in Nederland en Foundation Onyame in Ghana. Stichting Onyame zet zich in om mensen in Europa bewust te maken van en te betrekken bij het ontwikkelingswerk en werft fondsen om de projecten van Foundation Onyame in Ghana financieel te ondersteunen.

Dit alles vanuit de overtuiging dat God overal aanwezig is en ons aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken.

Het werk van Onyame in Ghana is gericht op de twee meest kwetsbare groepen: vrouwen en kinderen. De projecten zijn te verdelen over drie thema’s:

gezondheidszorg
opvoeding en onderwijs
landbouw en inkomen
     
PKN Jeugdwerk 10-apr-22  
     
x 14-apr-22  
     
x 15-apr-22  
     
Kerk in Actie Werelddiaconaat 17-apr-22  
     
St. Clarahofje 24-apr-22 Als u ongeneeslijk ziek bent of één van uw naasten, komt er in beide gevallen veel op u af. Er moeten in korte tijd veel beslissingen worden genomen. Veel mensen willen graag thuis in hun vertrouwde omgeving blijven om te sterven. In de praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar. Hospice Het Clarahofje is dan een zorgzaam alternatief. Het fraaie hospice dateert uit 2010 en is gelegen op een rustige, goed bereikbare locatie aan de rand van Goes. Het is een comfortabel en sfeervol huis, waar bewoners zich thuis kunnen voelen. Mensen kunnen hier rustig en vredig hun laatste levensfase ingaan.
     
Vrienden van Emergis 1-mei-22 Vrienden Cliënten Emergis
De stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE) biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Dat betekent dat ze individuele cliënten (financieel) ondersteunen zodat ze weer wat makkelijker in de maatschappij kunnen meedoen. De VCE geeft bijvoorbeeld budget voor het inrichten of het opknappen van een woning, of voor een cursus die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
     
Kerk in Actie Noodhulp mei 8-mei-22  
     
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 15-mei-22  
     
PKN Missionair werk 22-mei-22  
     
x    
     
PKN Jeugdwerk 29-mei-22  
     
Kerk in Actie Zending 5-jun-22  
     
Stichting Netherlands Sri Lanka loc. Goes 12-jun-22 De Stichting Netherlands Sri Lanka is opgericht na de Tsunami in 2004, met als doel (wees)kinderen in Sri Lanka een veilig thuis te bieden met mogelijkheden om onderwijs te genieten en verdere begeleiding en verzorging te geven.
     
St. de Figurant 19-jun-22 Amecet (betekent schuilplaats van vrede in het Atesso) en is er voor kinderen die ernstig ziek en ondervoed zijn en daarbij ook veelal aids hebben en als wees zijn binnen gebracht. Er wordt gewerkt aan een methode om oudere kinderen te trainen in medicijngebruik en ze voor te bereiden op hun plaats in de samenleving
Ze worden liefdevol verzorgd en verblijven daar zolang als nodig is.
De kinderen gaan terug naar hun familie of clan wanneer ze stabiel zijn en voldoende zijn aangesterkt.
Het werk is opgezet vanuit de stichting 'Youth with a Mission' waar Els van Teijlingen sinds 1997 in Oeganda voor werkt.
     
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 26-jun-22  
     
Kerk in Actie Werelddiaconaat 3-jul-22  
     
St. Embrace 10-jul-22 Stichting Embrace is een non-profit organisatie die zich inzet voor de allerarmste mensen van Hongarije. We zijn ervan overtuigd dat blijvende verandering in iemand zijn leven alleen mogelijk is als de hulp wordt geboden binnen alle leefgebieden die er zijn. Onze hulp loopt dan ook uiteen van Praktisch tot Geestelijk en alle andere aspecten die er zijn. Zowel in Nederland als in Hongarije hebben we vrijwilligers die ons helpen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Samenwerken met Nederlandse en plaatselijk organisaties, instellingen en overheden is voor ons belangrijk, samen bereiken we meer en kunnen we mensen gericht helpen.
     
Vrienden van Bokki 17-jul-22 Vrienden van Bokki probeert door het organiseren van vaak sportieve activiteiten geld bijeen te brengen voor goede doelen op het gebied van welzijn van kinderen in het buitenland en het leven met kanker in de Zuidwesthoek van Nederland.

Door er steevast voor te zorgen dat het bijeen gebrachte geld terecht komt waar het hoort, is een grote schare supporters ontstaan.

Deze bedrijven en particulieren steunen de vrijwilligers van Vrienden van Bokki van harte en daarvoor zijn we hen uiteraard erg dankbaar.
     
SeeYou - Light for the world 24-jul-22 SeeYou is dé nieuwe naam van Light for the World Nederland, en zet zich sinds 1982 in voor mensen met een visuele beperking. Wij zien hen en helpen met oogzorg, andere medische zorg, onderwijs, werk en inclusie. Samen met hen, de lokale gemeenschap én met jou. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar is.
     
War Child 31-jul-22 Een internationale NGO met programma’s in zestien landen. Een bereik van honderdduizenden kinderen per jaar. Expertise op het gebied van psychosociale steun. Dat is War Child nu. Maar we begonnen in een schuilkelder in oorlogsgebied, met één jonge vrouw vastbesloten om de oorlog uit kinderen te halen.
     
St. MAF 7-aug-22 Wij geloven dat iedereen bereikbaar moet zijn voor Gods Liefde. Mission Aviation Fellowship (MAF) is een non-profit vliegtuigmaatschappij met als doelstelling om iedereen waar hulp, goederen en het Evangelie moeilijk verkrijgbaar zijn te helpen. Dit doet MAF door de lucht, over wegen en over het water. Hulp moet voor iedereen toegankelijk zijn en niemand mag onbereikbaar zijn.
     
Kerk in Actie Zending 14-aug-22  
     
Stichting Present de Bevelanden 21-aug-22 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
     
St. Leergeld Oosterschelderegio 28-aug-22 Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld zorgt ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen!
Via meer dan 100 lokale Leergeld stichtingen bied Stichting Leergeld Oosterschelderegio kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
     
Kerk in Actie Werelddiaconaat 4-sep-22  
     
PKN Jeugdwerk 11-sep-22 Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding
     
Kerk in Actie Zending 18-sep-22  
     
Kerk in Actie Zending 25-sep-22  
     
PKN Kerk & Israël 2-okt-22 Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël
     
PKN Missionair werk 9-okt-22  
     
Kerk in Actie Zending 16-okt-22  
     
Nog in te vullen door jeugdcommissie 23-okt-22  
     
Stichting op je gemak 30-okt-22 Op onze zorgboerderij in Yerseke bieden wij dagbesteding voor kinderen en volwassenen. Er is altijd wat te doen:

Verzorging van de paarden
Scoutingactiviteiten, sport en spel
Knutselen
Iets lekkers klaarmaken in de keuken
Onderhoud van het terrein en de huifkarren

De cliënt wordt bewust gemaakt van zijn of haar eigen gedrag, welke consequenties dit heeft en welke invloed dit heeft op anderen in de groep. Daarnaast worden sociale vaardigheden en beslisvaardigheden aangeleerd, waardoor iemand vaak ook zelf gemotiveerd raken om iets te ondernemen. Dit alles in een ontspannen omgeving, waar je je “op je gemak” mag voelen.
     
Kerk in Actie Zending 13-nov-22  
     
Schoenendoosactie.nl 6-nov-22 Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt!
Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.

Dat rode autootje, een setje kleurpotloden of mooie schriften… ze betekenen zóveel voor een kind in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp in Griekenland.

Zomaar speelgoed krijgen of nieuwe tandpasta… dat is er anders echt niet bij. Misschien is jouw schoenendoos wel het eerste cadeau dat dit kind ontvangt. Jij geeft echt een schat.

In de landen waar het mag, delen we ook boekjes met Bijbelverhalen uit.

Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een cadeau van onschatbare waarde.
     
PKN Pastoraat 20-nov-22 Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.
     
Kerk in Actie Werelddiaconaat 27-nov-22  
     
Voedselbank De Bevelanden 30-nov-22 Op Noord- en Zuid-Beveland leven ongeveer 3900 huishoudens al langere tijd in armoede. Een deel van die gezinnen leeft onder de armoedegrens en is niet in staat rond te komen. Deze mensen wil de Voedselbank helpen door aan hen wekelijks een gratis voedselpakket te verstrekken. Dit pakket wordt tijdelijk uitgereikt en is bedoeld als aanvulling op de eigen boodschappen.

Voedselbank De Bevelanden werkt met ongeveer vijftig vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat het voedsel, dat gratis gedoneerd wordt, op zo eerlijk mogelijke manier verdeeld wordt en bij de juiste mensen terecht komt. Op deze manier draagt de voedselbank ook bij aan het terugdringen van voedselverspilling. Je kunt stellen, dat dit de hoofddoelstellingen zijn van de voedselbank: het bieden van voedselhulp aan de mensen die dat het allernodigst hebben en het voorkomen dat kwalitatief goede voeding wordt verspild.
     
Kerk in Actie Werelddiaconaat 4-dec-22  
     
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 11-dec-22  
     
PKN Jeugdwerk 18-dec-22  
     
St. de Figurant 24-dec-22 Amecet (betekent schuilplaats van vrede in het Atesso) en is er voor kinderen die ernstig ziek en ondervoed zijn en daarbij ook veelal aids hebben en als wees zijn binnen gebracht. Er wordt gewerkt aan een methode om oudere kinderen te trainen in medicijngebruik en ze voor te bereiden op hun plaats in de samenleving
Ze worden liefdevol verzorgd en verblijven daar zolang als nodig is.
De kinderen gaan terug naar hun familie of clan wanneer ze stabiel zijn en voldoende zijn aangesterkt.
Het werk is opgezet vanuit de stichting 'Youth with a Mission' waar Els van Teijlingen sinds 1997 in Oeganda voor werkt.
     
Kerk in Actie Kinderen in de Knel 25-dec-22  
     
x 31-dec-22  
terug