Tien Woord van Melse Tien Woord van Melse
Dochter vindt werk Melse terug, was de kop in de krant. In de kerk van Biezelinge is werk van de Zeeuwse kunstenaar Johan Melse teruggevonden.

Overigens was het werk nooit kwijt, alleen wist de kerkelijke gemeente niet dat het van Melse was en de familie van Melse wist niet dat het in de kerk in Biezelinge hing. Het werk bestaat uit drie delen: twee panelen waarop de Tien Geboden in gestyleerde letters staan geschreven en een derde paneel dat meer als versiering dienst doet.
Melse is in Zeeland misschien nog wel het meest bekend van zijn houtsnede waarop ploegende paarden afgebeeld zijn. De in 1968 overleden Goesenaar tekende en schilderde veel landschappen, maar zijn grote verdienste lag toch in hout- en linosneden. Melse werd ook geïnspireerd door zijn geloof, iets wat in verschillende werken goed is terug te vinden.

Het begon allemaal toe de dochter van Melse,  mw. A.A. Louisse-Melse, zich herinnerde dat ze haar vader ooit eens had geholpen met enkele grote panelen. Zij moest ze vasthouden terwijl haar vader met bladgoud bezig kon zijn. Hoe mw. Louisse ook piekerde, ze kon zich aanvankelijk niets meer herinneren wat voor soort werk het was en waar het gebleven was. Pas nadat ze er nog eens met haar kinderen overgepraat had ging het haar dagen dat het wel eens in de kerk van Biezelinge zou kunnen hangen.

Haar dochter nam o.a. contact op met het archief van de gemeente Kapelle en vond uiteindelijk een brief van mei 1929 van haar opa aan de kerkvoogdij over het werk. In de brief doet Melse de suggestie om geen gotische letters te gebruiken om de leesbaarheid te verbeteren en de tekst ook voor jongeren begrijpelijker te maken.
Verder geeft hij in overweging om in verband met de duurzaamheid bladgoud te gebruiken.
P.Z.C 09-10-1998    Zondag 6 juni 1999 hebben we stilgestaan bij de doeken in onze kerk van Joh. Melse (1887 – 1968). Bij de Tien Geboden, zoals hij ze letter voorletter in bladgoud opgebracht heeft samen met zijn dochter. Bij de tekst uit 1 Kon. 8, die op het bovenste doek staat: ‘Heere, dat Uwe oogen dag en nacht open zijn over dit huis’. En bij de man Johan Melse zelf, die het aanzicht van het interieur van de kerk van Biezelinge zo mooi voor ons heeft gemaakt.
terug