ZWO Mozeskerk / Hervormde Kerk ZWO Mozeskerk / Hervormde Kerk
In de ZWO-commissie hebben we afscheid genomen van Quinten van de Vrie, hij was jarenlang een zeer betrokken lid van de commissie en een ware ‘kartrekker’! Bedankt voor al het werk dat je deed, Quinten. Annet van Riet, diaken in de Mozeskerk, heeft het stokje van hem overgenomen. Welkom Annet!

Vanuit Kerk in Actie, Delta voor Colombia, zijn we nog steeds bezig met de drie deelprojecten. We zamelen gaven in en bedenken gezamenlijke acties.

De eerstvolgende actie zal de Perenpluk zijn, inmiddels een welbekende actie. Dit jaar zal de actie plaatsvinden vanaf maandag 26 augustus, noteert u alvast deze dagen in uw agenda?

In november zullen we een gezamenlijke maaltijd organiseren in de Mozeskerk om de doelen van Colombia nogmaals onder de aandacht te brengen. Deze maaltijd zal plaatsvinden op 8 november, ook deze kunt u alvast in de agenda noteren.

Colombia, een land waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is. Dat heeft tot een 50 jaar durende burgeroorlog geleid. Alleen als er meer gelijkheid komt, kan de recente vrede behouden blijven. Een land waar nog veel huiselijk geweld is en inheemse inwoners, Afro-Colombianen en vluchtelingen achtergesteld worden. Met acties in onze kerken steunen we de 3 projecten behorend bij Delta voor Colombia te weten:
  1. Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit.
  2. Sociaal bewogen predikanten opleiden, door Jeannet Bierman. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.
  3. Duurzame landbouwontwikkeling door Afro-Colombianen. Cocomopoca is een lokale organisatie waarin de bewoners van 46 dorpen samenwerken.

Deze informatie is natuurlijk maar heel summier. Wilt u meer weten, dan vindt u uitgebreidere informatie op de site www.gelovenindedelta.nl.

Warme groet, namens de leden van de ZWO commissie Mozeskerk - Hervormd kerk Kapelle
terug