WIJKINDELING 70 + WIJKINDELING 70 +
Wijkindeling 70+ project
Er is een wijkindeling gemaakt voor het 70+ project, zie hieronder.
Deze wijken zijn richtlijnen.
We nemen het niet zo nauw hoor! Als er in een andere wijk
iets georganiseerd wordt wat u leuk of interessant lijkt: schuif
gerust aan! Ook is het zeker niet de bedoeling dat we strikt
binnen onze eigen gemeente/kerk blijven. Neem gerust een
buurman/ vrouw mee die naar een andere of naar geen en-
kele kerk gaat.


Wijken op straatnaam
Wijken op wijknummer 
terug