zondag 19 mei 2024 om 10:00

Eredienst - Pinksteren
Voorganger(s): Ds. Douwe de Roest
Ouderling(en): Joop / Nicolette
Organist: Wilma Mieras


Orde van dienst

Op zondag 19 mei is het Pinksteren, het feest dat vertelt hoe God ons niet alleen laat maar ons nabij blijft, met ons mee blijft gaan. Pinksteren begint, met leerlingen van Jezus die allemaal bij elkaar zitten, in Jeruzalem, angstig lijkt me en verdrietig opnieuw. En dan, opeens, komt er toch iets in beweging, begint er een andere wind te waaien, een wind die veel verandering brengt, en voor je het weet staan al deze mensen opeens toch in vuur en vlam, is het enthousiasme terug, gaat de blik weer naar buiten. In de dienst is er aandacht voor ambtsdragers die afscheid nemen, ambtsdragers die worden bevestigd en wijk-assistenten die afscheid nemen of juist voor het eerst of opnieuw hun gelofte van geheimhouding afleggen, voor wisselingen in het college van kerkrentmeesters. En we danken Wijnie Nauta, die jarenlang de preekvoorziening voor haar rekening nam. We zijn blij dat Marieke Burger deze taak al van haar overgenomen heeft.
Een kleine herinnering: kleur jezelf voor deze zondag als het kan mooi en feestelijk rood!

terug