Parttime predikant of kerkelijk werker met preekbevoegdheid m/v voor een periode van 4 jaar Parttime predikant of kerkelijk werker met preekbevoegdheid m/v voor een periode van 4 jaar
De Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk is op zoek naar een:

Parttime predikant of kerkelijk werker met preekbevoegdheid m/v (0,5 FTE) voor een periode van 4 jaar.

Er is een vierjarig projectplan opgesteld met als doel om de pastorale zelfredzaamheid van de gemeente te vergroten door het team van vrijwilligers uit te bouwen en beter toe te rusten in hun taak. Samen met onze predikant en gemeente geef je vorm en inhoud aan het pastoraat in de gemeente. Je bouwt voor dit project aan een pastoraal vrijwilligersnetwerk waarin crisispastoraat is ingebed en een kerngroep van pastorale medewerkers wordt toegerust.

Gebruik deze link om het Projectplan Pastoraat te lezen.

Wij zoeken iemand die:
  • Een pastorale gerichtheid heeft en makkelijk verbinding maakt met mensen van alle leeftijden.
  • Affiniteit en ervaring heeft met het bijstaan van mensen in het pastoraat.
  • Visie met ons kan ontwikkelen op het vormen en het toerusten van een pastoraal team.
  • Organisatievermogen en coachingsvaardigheden heeft en daardoor anderen goed kan enthousiasmeren en talenten van anderen kan versterken.
  • Affiniteit en ervaring heeft met het voorgaan in kerkdiensten en afscheidsdiensten.
  • Bezielend werkt en de gemeente weet te inspireren vanuit zijn/haar eigen omgang met God.
  • Zich herkent in de pluriforme identiteit van onze gemeente.

Wij bieden:
  • Een actieve en betrokken gemeente met een grote mate van verantwoordelijkheid en saamhorigheid.
  • Een levendige en creatieve gemeente met talenten en organisatievermogen op verschillende gebieden.
  • Een gastvrije en zorgzame gemeente die mensen een veilige plek wil bieden waar God en mensen elkaar kunnen vinden.

Wat houdt de vacature in?
In de vacature ligt de nadruk sterk op pastoraat: initiërend en uitvoerend. Het zwaartepunt verschuift binnen de vier jaar van uitvoerend naar toerustend. Aan het eind van de vier jaar staat er een structuur die de toekomst van het pastoraat in de gemeente borgt.

We verwachten dat je een paar diensten per jaar voorgaat. Je verbindt in deze diensten jong en oud en stimuleert onderling pastoraat. Zo ben je ook zichtbaar als voorganger. In de gemeente werk je samen met een voltijds  predikant. Je maakt daarbij deel uit van de kerkenraad en van het pastoraal kernteam. De nadruk ligt verder niet op bestuurlijke taken.

Meer informatie over onze gemeente en de vacature vind je op: www.pknkapellebiezelinge.nl/vacature.

Bij vragen of voor verdere toelichitng kun je contact opnemen met de heer Wim Loomans - voorzitter van de beroepingscommissie: wloomans@zeelandnet.nl 0113 – 343948 (bereikbaar voor vragen op dinsdag tot en met vrijdag na 18.30 uur).

We zien uit naar je brief met motivatie en CV en ontvangen deze graag uiterlijk 31 augustus 2024 via: beroepingscommissie@pknkapellebiezelinge.nl.
terug